3 lưu ý quan trọng khi sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy song song

Hiện tại các doanh nghiệp hiện nay vẫn có một số các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy song song. Tuy nhiên, khi sử dụng song song cả hai hình thức hóa đơn gtgt điện tử và hóa đơn giấy thông thường các doanh nghiệp cần phải lưu ý để đảm bảo sử dụng hợp lý, đúng với quy định của pháp luật.

Không được sử dụng song song 2 hình thức xuất hóa đơn cho cùng 1 đơn hàng

Đây là lưu ý quan trọng đầu tiên cho các doanh nghiệp khi sử dụng song song cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Theo quy định các doanh nghiệp không được sử dụng 2 hình thức hóa đơn trong một đơn hàng, một loại hàng hóa, một loại dịch vụ. Cụ thể là với mỗi đơn hàng, dịch vụ khi đã sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, đặt in và ngược lại. Đăng ký sử dụng loại hóa đơn nào thì chỉ sử dụng loại hóa đơn đó, muốn thay đổi thì phải thông báo đến Cơ quan Thuế của Nhà nước.

hóa đơn điện tử

Có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử với đơn hàng, dịch vụ khác nhau

Đây là lưu ý trái ngược với bản chất của lưu ý trên. Các doanh nghiệp không được sử dụng song song 2 hình thức xuất hóa đơn cho cùng 1 đơn hàng nhưng được xuất hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy cho các đơn hàng, dịch vụ khác nhau. Tổ chức, doanh nghiệp đó có thể đăng ký sử dụng loại hóa đơn cho từng loại mặt hàng, dịch vụ. Nghĩa là, với mặt hàng A có thể sử dụng hóa đơn điện tử, dịch vụ B sử dụng hóa đơn giấy đặt in, tự tin.

Phải đảm bảo về mặt thời gian cho phép của Nhà nước

Hiện nay các doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng song song cả hai hình thức là hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử, tuy nhiên, việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, hủy bỏ toàn bộ hóa đơn giấy là điều tất yếu. Do đó, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định này để có thể chuyển đổi theo đúng quy định.

Trong nghị định 119/2018/NĐ-CP đã nêu rõ, thời hạn sử dụng 2 năm (từ 01/11/2018 đến ngày 01/11/2020) để các doanh nghiệp có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để áp dụng hóa đơn điện tử.

Trong trường hợp các cá nhân kinh doanh, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018, thì vẫn được phép tiếp tục sử dụng cho đến hết ngày 31/10/2020. Với điều kiện phải tuân thủ các quy định, thủ tục về hóa đơn trong Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ.  

11 lỗi thường gặp về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, nếu cá nhân, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp được yêu cầu chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử đã có mã nhưng chưa đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng và muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo các hình thức đặt in, tự in, thì cần phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, các doanh nghiệp được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử từ nay cho đến hết ngày 31/10/2020. Kể từ ngày 01/11/2020 sẽ khai tử toàn bộ hóa đơn giấy và chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp không được sử dụng song song cùng lúc hai hình thức hóa đơn này nữa.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các lưu ý khi sử dụng song song hình thức hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Xem hướng nhà theo tuổi cho năm 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *