Cây phượng tím

Có những loài cây mới dần trở nên phổ biến ở các vùng miền ở nước ta. Trước đây, người dân thường ít biết tới…